Phương Thức Thanh Toán

VND
Chuyển Khoản Ngân Hàng
Tối thiểu /Tối đa:
200,000 / 100,000,000
Ngân hàng hỗ trợ: Vietcom,
Techcom, Sacom, Đông Á,
ACB, Vietin
Ngân Hàng Trực Tuyến
Tối thiểu /Tối đa:
200,000 / 100,000,000
Ngân hàng hỗ trợ: Vietcom,
Techcom, Sacom, Đông Á,
ACB, Vietin, BIDV, Exim
Tối thiểu /Tối đa:
300,000 / 100,000,000
Ngân hàng hỗ trợ: Vietcom,
Techcom, Sacom, Đông Á,
ACB, Vietin, BIDV, Exim
Tối thiểu /Tối đa:
200,000 / 100,000,000
Ngân hàng hỗ trợ: Vietcom,
Techcom, Sacom, Đông Á,
ACB, Vietin, BIDV, Exim
Tối thiểu /Tối đa:
200,000 / 100,000,000
Ngân hàng hỗ trợ: Vietcom,
Techcom, Sacom, Đông Á,
ACB, Vietin, BIDV, Exim
Tối thiểu /Tối đa:
100,000 / 300,000,000
Ngân hàng hỗ trợ: Vietcom,
Techcom, Sacom, Đông Á,
ACB, Vietin, BIDV, Exim
Ví Điện Tử
Tối thiểu /Tối đa:
200,000 / 1,000,000,000
Tối thiểu /Tối đa:
200,000 / 10,000,000,000
Vlink Close Button dafabetmobile .